top of page
Ofte Stilte Spørsmål for Busskart
 
Hvordan bruker jeg Busskart?

Vi håper det skal være rimelig enkelt å bruke Busskart.no. Litt hjelp finner du på hjelp.busskart.no .

 

Hvem står bak?

FourC AS og Mattersoft OY står i fellesskap bak tjenesten.

 

Hvorfor gjør dere dette?

Because we can...? :-D  Vi syntes det er en interessant tjeneste for kollektivreisende, og vi har kompetanse til å gjøre dette og mer til, så hvorfor ikke?

OSS for Busskart

Hva koster det?

Det koster ingenting å bruke tjenesten til personlig bruk. Dersom du ønsker å bruke data levert fra tjenesten til kommersielle formål, så krever vi dog at vi lager en avtale om det på forhånd.

 

Hvordan tjener dere penger på dette?

Dette er en gratis tjeneste for kollektivreisende. Per i dag tjener vi ikke penger på det. For å dekke kostnadene til drift og videreutvikling, kan det tenkes vi vil ta inn noen kroner på annonsering eller annet.

 

Bussene vises ikke på kartet !?

Vi bruker datakilder fra forskjellige leverandører. Dersom disse datakildene ikke er tilgjengelige, så kan vi heller ikke vise hvor bussene er. 

 

Bussene beveger seg så hakkete !?

Vi oppdaterer kartet hvert 5. sekund. Men vi bruker datakilder fra forskjellige leverandører, og det varierer dessverre hvor ofte disse leverer posisjonsdata. Det ikke uvanlig at det kan gå et helt minutt mellom hver gang posisjon leveres. Dette betyr at bussene kan "hoppe" lange strekninger. Vi skulle gjerne ha hatt infomasjon oftere, og gjerne hvert 5. sekund.

 

Bussene vises på feil sted !?

Vi bruker datakilder fra forskjellige leverandører. Dersom disse datakildene ikke viser riktige posisjoner, så vil heller ikke kartet vise dem riktig. Vi har liten eller ingen kontroll over kildene til posisjonene.

 

Kan dere legge inn bussene i <ett_eller_annet_sted_i_Norge> ?

Ja, det kan vi. I allefall dersom vi får tilgang til data uten altfor mye arbeid. Tips oss på Facebook-siden for Busskart.

 

Kan dere legge til mulighet for <ett_eller_annet> ?

Det kan vi kanskje hvis det ikke er for mye arbeid. Tips oss på Facebook-siden for Busskart.

 

Anslått ankomsttid i Busskart og fra sanntidssystemet til <selskap_X> er ikke den samme !?

Det er riktig. Vi bruker en egen prediksjonsløsning. Vi kan ikke på sparket si om den er bedre eller dårligere enn kollektivselskapets egen løsning, men den er i allefall billigere! :)

 

bottom of page