top of page

Hjelp for Busskart

Slik bruker du Busskart !

 

Klikk på kartet eller la appen/nettsiden bruke din nåværende posisjon. Den grønne sirkelen viser da valgt sted.

 

Dine nærmeste holdeplasser er nummeret fra 1 og oppover i gule sirkler. 

 

Velg en holdeplass ved å klikke på sirkelen eller velge fra listen.

 

Velg en holdeplass ved å klikke på sirkelen eller velge fra listen.

 

De blå sirkene i kartet viser busser på vei til den valgte holdeplassen, dersom det finnes sanntidsinformasjon om bussen på ruta. Estimerte ankomsttider for første og neste buss vises i listen til venstre.

 

Dersom det ikke eksisterer posisjonsinfo om bussene på vei til holdeplassen, så vises i stedet rutetabellinfo.

I appen har du utvidede muligheter til å legge inn f.eks. favoritter.

 

Se også Ofte Stilte Spørsmål (OSS).

bottom of page